Szkolenia
Szkolenia

Polskiego Zrzeszenia Speed Badmintona i Speed Badminton Polska
Współpracując z Niemieckim Związkiem Speed Badmintona (DSBV) oraz Międzynarodową Federacją Speed Badmintona (ISBO), organizujemy w Polsce warsztaty teoretyczno-praktyczne oraz interaktywne prezentacje i pokazy.
Ich celem jest popularyzacja speed badmintona jako nowej dyscypliny sportu i atrakcyjnej formy aktywności ruchowej w czasie wolnym oraz tworzenie możliwości do podwyższania kwalifikacji zawodowych osób działających w obszarze kultury fizycznej.
Obsługę organizacyjno-administracyjną szkoleń na terytorium Polski prowadzi Ogólnopolski Ośrodek Speed Badmintona – „Speed Badminton Polska”.

Opis szkoleń PZSB
Umiejętności praktyczne i wiedza o speed badmintonie przekazywane są wszystkim zainteresowanym przez Instruktorów-wykładowców PZSB lub szkoleniowców DSBV w następujących formach:
· Interaktywne prezentacje i pokazy
· Warsztaty praktyczno-teoretyczne o specjalistycznym charakterze niezbędne do uzyskania następujących certyfikatów: animator, instruktor, trener, sędzia lub menadżer speed badmintona.
Interaktywne prezentacje i pokazy
Organizowane są w szkołach, ośrodkach kultury i sportu, itp. Umożliwiają zapoznanie się ze sprzętem i  zasadami gry w speed badmintona oraz uczestnictwo w grach pokazowych. Zazwyczaj organizowane przy okazji turniejów lub imprez sportowych które odbywają się w różnych miejscach kraju.
Kontakt dla wszystkich zainteresowanych:
dr Lidia Bomirska, tel. 606 66 18 04, Email.
Warsztaty praktyczno-teoretyczne
Adresowane są do osób zawodowo lub społecznie związanych z różnymi dziedzinami kultury fizycznej oraz organizacją czasu wolnego.
Zainteresowani mają do wyboru cztery poziomy doskonalenia swoich kwalifikacji (Basic, LicencjaB, LicencjaA, LicencjaM).
Pozytywne ukończenie zajęć na poziomie Basic pozwala na zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności w prowadzeniu nauki speed badmintona, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności zachęcania do gry oraz jest uznawane przez Polskie Zrzeszenie Speed Badmintona jako rekomendacja do nauki speed badmintona w Polsce w sytuacji, gdy uczestnik nie zdecyduje się na zdobywanie certyfikatów.
Program zajęć skoncentrowany jest na zagadnieniach w zakresie:
wiedzy –  historia speed badmintona, zalety i aspekty zdrowotne, sprzęt do gry, omówienie pojedynczych zagrań oraz zasad ich stosowania, wyjaśnienie zasad i sposobów gry, zasady organizacji zajęć oraz imprez sportowo-rekreacyjnych;
umiejętności - prawidłowe trzymanie i prowadzenie rakiety, poprawność zagrań, właściwe ułożenie ciała, poprawne poruszanie się na boisku, omówienie aspektów techniki oraz taktyki gry, metodyka nauczania i korekta błędów;
postaw – zachęcanie do ćwiczenia poszczególnych zagrań, dobra komunikacja z ćwiczącym, właściwe zachowanie na boisku, bezpieczeństwo podczas zajęć i w trakcie gry, towarzyszenie ćwiczącemu przed i po zajęciach.
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia warsztatów praktycznych (poziom: Basic, LicencjaB, LicencjaA, LicencjaM), wydawany przez Polskie Zrzeszenie Speed Badmintona i Speed Badminton Polska. Zaświadczenia te są podstawą do ubiegania się o certyfikaty: Animatora/Instruktora, Sędziego, Trenera B, Trenera A lub Managera PZSB/SBP.
Schemat szkoleń i certyfikatów PZSB/SBP >>


Terminny najbliższych warsztatów i formularze zgłoszeniowe

Coaching License ISBO (Level C)
następny termin w roku 2015.
REJESTRACJA - http://www.isbo-speedbadminton.com/education/trainer-workshop/ Wiecej informacji: tel. 606 66 18 04

Warsztaty do certyfikatów PZSB/ISBO w Warszawie, 27 września 2014,
w
godz.13.00-15.00;
szczegóły =>


Rejestracja on-line:

Warsztaty Basic
Wybrane miejsce *
Wybrany termin *
Imię i Nazwisko *
Zawód, stanowisko *
Nazwa i adres szkoły *
Województwo
Osoba do kontaktu
E-mail *
Telefon *
* Pola wymaganesze
KUP SPRZĘT